فروشگاه حرفه ای با منابع محدود و حجم هاست محدود 100 مگابایت
1 انتخاب محصول
2 تکمیل مشخصات
3 بررسی نهایی
4 پرداخت

فروشگاه حرفه ای با منابع محدود و حجم هاست محدود 100 مگابایت

این فروشگاه هد استارتر فروشگاه حرفه ای است. و بعد از یک سال استفاده از این پلن شما ملزم به استفاده از پلن حرفه ای می شوید.

برای دوستانی که تازه وارد فضای فروش اینترنتی شده اند با این پلن فرصتی ایجاد می شود تا با محیط جدید فروش آشنا شوند.

 

البته این پلن برای فروشندگانی که قصد دارند روی وب سایت تبلیغ بکنند مناسب نیست چون منابع این فروشگاه محدود شده است.