تولید محتوا برای اینستاگرام
1 انتخاب محصول
2 تکمیل مشخصات
3 بررسی نهایی
4 پرداخت

تولید محتوا برای اینستاگرام

طراحی  تعداد 4 مطلب تالیف یا ترجمه (مجموعا تا 100کلمه) + 4 تصویر واترمارک شده و قاب بندی شده + انتخاب هشتگ

طراحی 1 استوری