خانه هایی که در 10 دقیقه باز یا بسته می شوند

خانه هایی که در 10 دقیقه باز یا بسته می شوند
اخیرا خانه هایی ساخته شده اند که می توانیم هر وقت که احتیاج شد، آن ها را باز کنیم و زمانی که خواستیم آنها را در 10 دقیقه به اصطلاح جم کنیم.

برخی سازه های جدید ساخته شده قابلیت جمع شدن و پهن شدن دارند! البته برای این کار نیازی نیست خودتان را زحمت بدهید و معمولا مکانیزم جمع و پهن شدن با فشار یک دکمه، به صورت اتوماتیک انجام می شود. این خانه ها با خودرو های سنگین قابل حمل بوده و این امکان را در اختیار استفاده کننده می گذارد که در جای دلخواه آنها را قرار دهد.

در واقع سیستم اهرمی این خانه ها هستند که کار اصلی تغییر شکل و باز شدن خانه را انجام می دهند. با استفاده از این سیستم اهرمی خانه باز می شود، جمع می شود و تغییر ارتفاع می دهد. این خانه ها هنگام باز شدن می توانند تا حدود 3 برابر حالت جم شده آن شوند!

از این سازه خاص می توان به عنوان خانه، دفتر کار و یا حتی کلبه ای در یک باغ استفاده کرد.

در ویدئوی زیر قابلیت های این خانه مدرن به خوبی نمایش داده شده است.