ساعت هوشمندی که با خط بریل اطلاعات را نمایش می دهد

ساعت هوشمندی که با خط بریل اطلاعات را نمایش می دهد
⭕️ ساعت هوشمندی برای افراد نابینا طراحی شده که اعلان ها را با خط بریل نمایش می دهد
🔹 اطلاعات روی صفحه نمایش این ساعت با تغییر نقاط برجسته به صورت لحظه ای قابل تغییر است

دات، ساعت هوشمندی است که اطلاعات روی آن با خط بریل نمایش داده می شود. این ساعت که برای افراد نابینا طراحی شده است نمایش خط بریل را با مجموعه ای از پین های کوچک و نیروی مغناطیس انجام می دهد.

با استفاده از این ایده تغییر لحظه ای اطلاعات روی صفحه نمایش ساعت امکان پذیر شده است.

استفاده از این ساعت کمک زیادی به حفظ حریم خصوصی افراد می کند، تا قبل از این افراد نابینا برای دسترسی به اعلان های موبایل از دستیار صوتی دستگاه خود استفاده می کردند.