واژه نامه

 • ادامه ترجمه

  AdBot|boot

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  نرم افزار بوتر
 • ادامه ترجمه

  adc|Analog|Analog to digital converter|convert|converter|digital

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  Analog to digital converter
  مبدل آنالوگ به ديجيتال
 • ادامه ترجمه

  ADCCP|Advanced|Advanced Data Communication Control Protocol|Communication|Control|Protocol|data

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  Advanced Data Communication Control Protocol
  پروتکل پيشرفته کنترل ارتباط داده ها
 • ادامه ترجمه

  ADD

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  اضافه کردن
  فايلهاي برنامه Adobe Pagemaker
 • ادامه ترجمه

  add in

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  اضافه کردن
 • ادامه ترجمه

  add in program|add|program

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  برنامه افزودني
 • ادامه ترجمه

  Add Remove Plus|Add|Add Remove|Remove|plus

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  برنامه اي براي پاک کردن يا نصب کردن برنامه هاي روي سيستم
 • ادامه ترجمه

  add time

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  مجموع زمان
 • ادامه ترجمه

  adder

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  جمع کننده
 • ادامه ترجمه

  Add-Ins|add|add ins|addins|ins

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  اضافه شده