واژه نامه

 • ادامه ترجمه

  Action

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  حرکت
 • ادامه ترجمه

  Action script|action|script

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  يکي از زبانهاي برنامه نويسي که در محيط برنامه فلش قابل نوشتن است
 • ادامه ترجمه

  Active

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  فعال
 • ادامه ترجمه

  Active CPU|Active|CPU

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  برنامه اي براي بالا بردن کاربرد CPU
 • ادامه ترجمه

  Active Dictionary|Dictionary|active|farsi

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  ديکشنري انگليسي به فارسي و فارسي به انگليسي کوچک و در عين حال کامل
 • ادامه ترجمه

  ACTIVE MOVIE|active|movie

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  برنامه اي براي پخش فايلهاي ويدئويي
 • ادامه ترجمه

  ActiveX|Active|Active X|X|ocx

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  اکتيو ايکس
  کامپونتهايي که در برنامه هاي ديگر استفاده شود با فرمت .Ocx
 • ادامه ترجمه

  Activity

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  فعاليت
 • ادامه ترجمه

  ACU|Automatic Calling Unit|automatic|calling|unit

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  Automatic Calling Unit
  واحد فراخواني خودکار
 • ادامه ترجمه

  AD|Active Directory|active|directory

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  Active Directory
  مسير فعال
  حوزه اينترنتي آندورا