واژه نامه

able

  • واژگان تخصصی کامپیوتر
    توانايي