واژه نامه

abbreviationabb

  • واژگان تخصصی کامپیوتر
    اختصار ، مخفف