واژه نامه

a-6-seater

  • دیکشنری انگلیسی به فارسی

    گردونه شش نفره ،اتومبيل يا هواپيمايى که 6 تن را جاى دهد

    کلمات مرتبط(1)