واژه نامه

آچار

  • معین
    ( اِ.) 1 ـ تُرشی ، چاشنی . 2 ـ زمین پست و بلند و سراشیب . 3 ـ درهم آمیخته .