واژه نامه

آجین

  • معین
    (ص .) آجیده ، آژده .