واژه نامه

آجودان

  • معین
    [ فر. ] (اِ.) 1 ـ افسری که در خدمت افسر عالی رتبه باشد. 2 ـ (عا.) آژان ، مأمور پلیس .