واژه نامه

آانس

  • دهخدا
    آانس . [ اَ ] (اِ) سپند.