خانه وب
پنل کاربری
شنبه 29 شهريور 1399
بستن منو

استقلال از شبکه های اجتماعی

وابستگی به شبکه های اجتماعی خوب نیست. سرویس دهی ضعیف, فاصله از قانون, تغییر سیاست های سرویس دهنده و یا حتی تغییر ذائقه عمومی در استفاده از شبکه های اجتماعی، به راحتی می تونه تاثیر منفی بر روی تمام تجارت شما بگذاره. در فضای وب بهترین روش برای حفظ برند داشتن دامنه هست