پنل مدیریت فروش
1 انتخاب محصول
2 تکمیل مشخصات
3 بررسی نهایی
4 پرداخت

پنل مدیریت فروش

900,000

تومان
در مورد پنل مدیریت فروش بیشتر بدانید

پنل مدیریت فروش

حساب و کتاب کاغذی خود را به سیستم مدیریت فروش حرفه ای تبدیل کنید.

امکانات پنل مدیریت فروش

  • تعریف مشتری
  • تعریف محصول
  • درج فاکتور برای مشتری
  • گزارش خرید های مشتری