انتخاب تصویر اسلایدر : 3 - یک متن مناسب انتخاب کنید

انتخاب تصویر اسلایدر :  3 - یک متن مناسب انتخاب کنید
در کنار تصویر، یک متن مناسب که بازدید کننده رو به سمت کلیک روی محصول هدایت می کنه، انتخاب کنید. گاهی لازمه برای به دست آوردن یک جمله خوب وقت بگذارید؛ ولی ارزشش رو خواهد داشت.