انتخاب تصویر اسلایدر : 2 - وضوح سوژه رو رعایت کنید

انتخاب تصویر اسلایدر : 2 - وضوح سوژه رو رعایت کنید
محصولی که توی اسلایدر نمایش داده (Promote) میشه باید به عنوان سوژه اصلی، بزرگ، واضح و توسط بازدید کننده به راحتی قابل مشاهده و بررسی باشه. خریدار نهایی تصمیم گیری رو براساس تصویری که شما در ذهنش ترسیم می کنید، انجام خواهد داد.